Gwybodaeth am y Wefan / Website Information

Mae’r anodiadau ar y safle yma’n cael eu creu gan y gymuned, a gall fod mwy o waith i’w wneud i’w cwblhau. Rhybudd – er bod yr anodiadau i gyd wedi eu harbed, nid oes modd gweld mwy na 10 o anodiadau ar y tro ar hyn o bryd.

Annotations on this site are being created by the community and may need extra work to complete. Warning – although all annotations have been saved, it is currently only possible to view up to 10 annotations.

Dewiswch Brosiect Cyfrannu Torfol:

Please Select a Crowdsourcing Project:

 

Prev | Next