Croeso i lwyfan cyfrannu torfol Llyfrgell Genedlaethol Cymru   -   Welcome to The National Library of Wales crowdsourcing platform

Dewch yn rhan o gymuned gwirfoddolwyr rhithiol Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Trwy gyfrannu eich gwybodaeth a’ch amser at brosiectau diddorol ac amrywiol byddwch yn ein cynorthwyo i gyfoethogi a gwella mynediad at rai o’r casgliadau cenedlaethol. I ofyn cwestiwn, neu i gynnig adborth ar eich profiad o ddefnyddio’r wefan hon, cysylltwch â: gwirfoddoli@llyfrgell.cymru

Come and join the National Library of Wales community of remote volunteers. By sharing information and contributing your time to diverse and interesting projects you can enrich and improve access to some of the national collections. For enquiries, or to offer feedback on your experience of using this website, please contact: volunteering@library.wales

 

Dewiswch brosiect os gwelwch yn dda:

Prosiectau Cyfrannu Torfol

 

 Please select a project:

Crowdsourcing Projects

Prev | Next