Gwybodaeth am y Wefan / Website Information

Mae’r anodiadau ar y safle yma’n cael eu creu gan y gymuned, a gall fod mwy o waith i’w wneud i’w cwblhau. Rhybudd – er bod yr anodiadau i gyd wedi eu harbed, nid oes modd gweld mwy na 10 o anodiadau ar y tro ar hyn o bryd.

Annotations on this site are being created by the community and may need extra work to complete. Warning – although all annotations have been saved, it is currently only possible to view up to 10 annotations.

Dewiswch Brosiect Cyfrannu Torfol:

Please Select a Crowdsourcing Project:

 

Gwneud cais i dynnu deunydd oddi ar y wefan
Os hoffech dynnu ein sylw at gynnwys sy'n anaddas neu gyflwyno cais i'w dynnu i lawr, anfonwch at takedown@llgc.org.uk os gwelwch yn dda. Byddwn yn ymdrin â'ch cais yn unol â'n Polisi Hysbysu a Chymryd i Lawr.

Requesting the removal of content from the website
If you would like to draw our attention to inappropriate content or request its removal, please contact takedown@llgc.org.uk. Your request will be managed in accordance with our Notice and Takedown Policy.

Prev | Next